CORONA MAATREGELEN

1. Het creatief zorgaanbod voor wensouders kan momenteel niet in groep plaatsvinden omwille van de corona-maatregelen. Wensouders kunnen wel een individueel creatief zorgtraject opstarten. 


2. Er wordt geen gebruik gemaakt van de wachtzaal. U wacht buiten of in uw auto tot uw therapeut u komt halen. Dit om het contact met andere patiënten, deurklinken en andere oppervlakten te vermijden.


3. De toiletten in de praktijk zullen gesloten zijn buiten 1 dat enkel in dringende gevallen mag gebruikt worden. Dit toilet wordt na ieder gebruik schoon gemaakt. 


4. Er zal worden gevraagd om voor de afspraak uw handen te wassen in de door ons voorziene wasgelegenheid.


5. Stoelen in de therapeutische ruimte worden verder uit elkaar geplaatst om de 1,5 meter regel te respecteren.


6. Er zal een raam open staan om zo goed mogelijke verluchting te garanderen.


7. Cash betalingen worden niet aanvaard. Er kan gebruik gemaakt worden van mobiel betalen via Payconiq (voorkeur) of via een online overschrijving. Spreek de wijze van betalen op voorhand af met uw therapeut.


8. Mensen die tot de risicopopulatie behoren schatten zelf in of ze graag een afspraak wensen of via telefoon of online hun traject wensen verder te zetten.


9. Regels voor werken met kinderen:

  •  Wanneer u uw kind komt afzetten in onze praktijk, is het niet mogelijk om op hem/haar te wachten in de wachtzaal. U kan indien gewenst in uw auto wachten of naar huis gaan en uw kind na 50' terug komen ophalen.


10. Regels voor werken met materiaal: 

  • Al het materiaal dat door het kind/de jongere werd aangeraakt en/of gebruikt werd, wordt na gebruik in een aparte "afwas-bak" gelegd. Het materiaal zal na de sessie worden ontsmet, alvorens het opnieuw bij het overige materiaal in de kast wordt gelegd. 

  • Materiaal dat niet kan worden ontsmet (bv. wasco's of pastelkrijt, ..) wordt na gebruik 3 dagen in een aparte doos bewaard, alvorens het opnieuw bij het overige materiaal in de kast wordt gelegd. 

  • Tijdens de creatieve therapie zelf, opteren we ervoor om niet meer tegenover elkaar aan de tafel te zitten, maar laten we meer ruimte tussen, zodat er voldaan kan worden aan de regels van social distancing. 

  

Indien je zelf nog extra voorzorgsmaatregelen wenst te nemen (bv. het dragen van een mondmasker) kan dit uiteraard altijd.